Belső adatvédelmi szabályzat

A Belső Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy meghatározza a Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe-nél vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A szabályzat hatálya kiterjed a Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe minden egyes szervezeti egységénél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

Belső adatvédelmi szabályzat (Méret: 0,31 Mb, Formátum: pdf)